"Digital Literacy 2.0" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay
You are here: About (polski)
 • български
 • english
 • deutsch
 • français
 • polski
 • portuges
 • nederlands

AboutDigital Literacy 2.0 - flyer

DLit2.0 jest europejskim projektem finansowanym przez Program Uczenie się przez Całe Życie, który pomaga użytkownikom sieci Web 2.0 w ich życiu codziennym.

Ułatwi Twoje codzienne życie i pomoże Ci

 • kontaktować się z rodziną i przyjaciółmi
 • znaleźć promocje
 • wziąć udział w debatach publicznych
 • skorzystać z darmowych usług

… i w wielu innych sprawach.
Click to watch a short presentation of the project